Folklor polski. Na moich fotografiach staram się ocalić od zapomnienia wszelkie świadectwa polskiej kultury ludowej. Szukam w różnych regionach naszego kraju - twórców, obrzędy i zwyczaje ludowe, ginące zawody, stroje, zachowane obiekty zabytkowe architektury ludowej z danego obszaru kraju.