Kojarzenie piękna architektury z krajobrazem, dzieła myśli i rąk ludzkich z tworem przyrody jest również wdzięcznym tematem do fotografowania. Sama architektura, zarówno starsza jak i najnowocześniejsza – czy to w całej swej okazałości, czy też we fragmentach jest dla mnie bardzo inspirująca.